Boer BV | M.V.O.
Boer BV uit Meerkerk, voor verhuur van autolaadkranen, heistellingen, hijswerkzaamheden en hoogwerkers.
heiwerken, heibedrijf, kranen, kraanverhuur, autolaadkranen, heiwerkzaamheden, hijswerk, hijswerkzaamheden, hoogwerkers, hoogwerkerverhuur, verhuur, boer, boerbv, boer bv, meerkerk, junttan, liebherr, spierings, multitel, rambo, vermeer
15600
page-template-default,page,page-id-15600,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

M.V.O.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn de afgelopen jaren veel gehoorde termen. Iedereen lijkt ineens bezig te zijn met het milieu. Toch is er van oudsher bij Boer B.V. al aandacht voor het milieu en respect voor de natuur. Dit stamt vanzelfsprekend uit de tijd, dat het nog een boerenbedrijf was.

Boer B.V. vindt het belangrijk, dat er naast een efficiënte bedrijfsvoering, aandacht blijft voor het milieu en onze leefomgeving, om zo een betere wereld achter te laten voor de volgende generaties. Met alle medewerkers streven naar een duurzame bedrijfsvoering, met aandacht voor de 3 P’s (Profit, People, Planet), wat zoveel wil zeggen als: op winstgevende manier werken met aandacht voor mens en milieu. Het tegenwoordige Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Boer B.V. is zich ervan bewust, dat de schadelijke uitstoot van CO2uitstoot voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat ons wagenpark een behoorlijke uitstoot met zich meebrengt. De daaruit voortvloeiende kosten en zorg voor ons milieu hebben ervoor gezorgd, dat het energiebeheer van cruciaal belang is geworden voor de duurzame ontwikkeling van Boer B.V. en onze samenleving als geheel.

 

Mede door de constante zorg om ons leefklimaat, en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken na te streven, is er begin 2013 besloten om mee te doen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Sinds december 2013 is Boer B.V. gecertificeerd (TÜV) volgens trede 3 van de CO2 prestatieladder conform handboek 3.0 van de SKAO.

Wat houdt de CO2 prestatieladder in?

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2 uitstoot, maatregelen om CO2uitstoot te beperken en de samenwerking met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven.

 

Binnen Boer B.V. wordt de co2 uitstoot voor het belangrijkste deel veroorzaakt door de voertuigen en machines. (kranen en heistellingen) Onderstaande tabel maakt dit duidelijk.

Doelstelling van Boer B.V.

Boer B.V. wil in 2016 ten opzichte van 2012 (basisjaar) 6% minder CO2 uitstoten. De uitstoot van CO2 was in het basisjaar 5.712 ton. Concreet in cijfers betekent dit een vermindering van 342 ton in drie jaar, waardoor we streven naar een uitstoot van 5.369 ton in 2016. Omdat de grootste emissie wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van het materieel en de bedrijfsauto’s, zijn de reductiemaatregelen dan ook vooral gericht op het besparen van brandstof.

Om de doelstelling te realiseren worden de volgende maatregelen genomen:

 

Bandenspanning; De juiste bandenspanning kan tot 2% brandstofbesparing opleveren. Op dit moment is ongeveer 1/3 van de kranen uitgerust met een automatisch systeem, dat de bandenspanning registreert. Dit systeem wordt geleidelijk uitgebreid naar alle mobiele kranen.

 

Beperken aantal gereden km’s; Als 2 locaties zich dicht bij elkaar bevinden, of een werk omvat meerdere dagen,wordt er meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de kraan op locatie te laten en niet terug te rijden naar de standplaats. Machinisten rijden met een bedrijfsauto heen en weer. Speciaal hiervoor zijn enkele Toyota Aygo’s en autoambulances aangeschaft. Ook zijn enkele kranen voorzien van een lepelinstallatie, zodat er een bedrijfsauto meegenomen kan worden.

 

Opleiding; Medewerkers informeren en motiveren tot het werken volgens “het nieuwe rijden” en/of “het nieuwe draaien”. In eerste instantie via nieuwsbrieven en mogelijk later d.m.v. een simulator. Een simulator is in deze de beste oplossing, omdat hierbij voor iedereen, alle omstandigheden gelijk zijn. Een training volgens “het nieuwe rijden” of “het nieuwe draaien” programma kan tot 10% brandstof besparing per jaar leiden.

 

App op smartphone; In augustus 2015 is er een speciaal ontwikkelde app in gebruik genomen, die de papieren werkbonnen en urenregistratie vervangt. Hierdoor wordt ook digitale facturatie een feit en wordt er enorm bespaard op het papiergebruik. Voor een efficiëntere planning is ook de locatie van de machine te bepalen op een scherm.

CO2 besparen doen we samen en het is dan ook van belang dat ook iedere medewerker zijn/haar eigen bijdrage hieraan levert. Niet alleen in gedrag, maar ook ideeën en/of suggesties om CO2 te reduceren zijn dan ook meer dan welkom, via ideeenbus@boerbv.com

Deelname aan initiatieven

Eén van de eisen binnen de co2 prestatieladder is, om deel te nemen aan een initiatief om co2 te besparen met branchegenoten. Boer B.V. neemt deel aan de onderstaande projecten. Deze zijn ook gepubliceerd op de site van de SKAO

Blauwzaam

Boer B.V. heeft zich in augustus 2012 aangesloten bij de stichting Blauwzaam, uit de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden en doet mee aan het derde energieconvenant. Bedrijven uit de regio denken met elkaar na, over een beter leefmilieu en de deelnemers aan het convenant stimuleren elkaar, om energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken. Doel is om met elkaar 10% minder co2 uit te stoten over een periode van 3 jaar. Tevens biedt Blauwzaam de mogelijkheid om de footprint te presenteren via de milieubarometer van stichting Stimular

Samenwerking Spierings / Ontwikkeling Cradle to Cradle kraan

Boer B.V. is initiatiefnemer en opdrachtgever om in nauwe samenwerking met Spierings een mobiele torenkraan volledig te “re-builden” (Cradle to Cradle). Dit project vindt plaats bij Spierings Nederland in Oss. Uitgangspunt in deze is, dat alles van staal / ijzer behouden blijft . Dit scheelt naar schatting zo’n 30 tot 32 ton staal, wat niet wordt samengesteld vanuit ijzererts en dus ook niet wordt bewerkt. Uiteraard wordt de kraan geheel volgens de laatste veiligheids- en milieu eisen geleverd, met volledige garantie. Inmiddels bezit Boer B.V. 3 van deze machines.

Sectorinitiatief Cumela “sturen op CO2

Cumela Nederland is een meerjarig sectorinitiatief gestart, waarbij deelnemers een actieve rol spelen en onderling informatie en nieuwe ideeën uitwisselen en zicht krijgen op de benodigde documenten om de co2 –sturing te verbeteren.

Voor het verloop van de co2 prestatieladder kunt u onze footprints downloaden.